bir tembel
varolmak ağır iş, başka iş istemem...
bir tembel
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
 
+